Çözümlerimiz

Bir depodaki günlük operasyonlardan biri sipariş toplamadır. Sipariş toplama sürecinde yer alan üç ana görev vardır:

  • Alınacak parçaların/malzemelerin yerleştirilmesi;
  • Siparişte listelenen parçaları/malzemeleri teslim alın;
  • Envanter yönetim sistemi veri tabanındaki envanter miktarlarını güncelleyin.


Parçaların/malzemelerin depoda yerini belirlemek için gereken ilk ekipman, parça/malzeme siparişi ve envanter yönetim sistemi veri tabanının yüklü olduğu bir mobil bilgisayardır. Siparişte seçilen parçaların/malzemelerin konum bilgileri (koridor numarası, raf numarası, –vb) envanter yönetim sistemi veri tabanından alınacak ve personeli konuma yönlendirmek ve parçaları/malzemeleri almak için mobil bilgisayar ekranında görüntülenecektir.

Gereken ikinci ekipman bir barkod tarayıcıdır. Yukarıda açıklandığı gibi bir mobil bilgisayar yerinde ise, genellikle mobil bilgisayarda barkod tarayıcı uygulanmalıdır. Aksi takdirde, veritabanı ve sipariş sayfası yüklenmiş bir dizüstü bilgisayar veya tablet ile çalışacak şekilde ayrı bir barkod tarayıcı hazırlanabilir. Depo personelinin P/N bilgilerini almak için parça/malzeme etiketini taraması gerekir. P/N verileri, toplanan miktar bilgileriyle birlikte envanter veritabanını güncellemek için kullanılacaktır.

Parça toplama görevini tamamlamak için bir barkod etiket yazıcısı gerekli olacaktır. Raftan alınan parçaların/malzemelerin üzerinde parça/malzeme etiketi bulunmayabileceğinden (bunlar eksiksiz bir kutudan veya kartondan alınır), bunları doğru bir şekilde tanımlamak için ayrı bir etikete ihtiyaç duyulacaktır. Girilen P/N ve miktar verileri kullanılacak ve az önce toplanan parçalar/malzemeler için yeni bir barkod etiketi oluşturulacaktır.
Bu sipariş toplama görevini tamamlamak için depo personelinin sipariş sayfasındaki diğer parçaları/malzemeleri seçmesi için yukarıdaki adımlar tekrarlanacaktır.


Barkod Okuyucular


Barkod Yazıcılar